Đeo bai bì xách một bên

Ngồi lái xe không thẳng lưng

Cúi thấp đầu xem điện thoại

Cúi xuống nâng vật nặng

Ngồi khom lưng khi ăn máy tính

Thi Trân

LEAVE A REPLY