Bài trắc nghiệm của Funtest gồm 10 câu hỏi. Nhiệm vụ của bạn là chọn đáp án A, B, C, D và E cho mỗi câu hỏi, hãy nhớ cộng số điểm của bạn và đối chiếu với kết quả. Bạn có 10 giây để chọn đáp án cho mình.

Câu 1. Mức độ hạnh phúc của bạn với cuộc sống hiện tại?

A: Rất hạnh phúc

B: Chán nản

C: Hơi hạnh phúc

D: Hơi buồn

E: Tôi không có gì để phàn nàn

Đáp án

Hà An

LEAVE A REPLY