Đánh răng bằng tay không thuận

Nhắm mắt khi tắm

Thay đổi một số thói quen

Treo ngược một số đồ vật

Thay đổi chỗ ngồi

Thi Trân

LEAVE A REPLY